Sunday, June 17, 2012

Thủ tục Bảo hiểm Thất Nghiệp


BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
I- ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:
            1. Đối tượng áp dụng:
Công dân VN làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 12-36 tháng, trong các đơn vị sử dụng lao động có từ 10 người trở lên.
            2. Mức đóng:
Người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH TN; người lao động đóng 1% tiền lương tiền công tháng; ngân sách nhà nước hỗ trợ 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH TN.
            3. Điều kiện hưởng:
  • Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi thất nghiệp; và
  • Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐTB&XH
(trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi mất việc làm, nếu đăng ký chậm sau 7 ngày sẽ không được giải quyết quyền lợi về BHTN);  nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (phải hoàn thành trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi đăng ký thất nghiệp).
  • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.
Lưu ý: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng người thất nghiệp phải đến thông báo với trung tâm giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm. NLĐ đủ điều kiện hưởng các chế độ BHTN tính từ ngày thứ 16 – kể từ ngày đăng ký thất nghiệp. .


II – QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
1/ Mức trợ cấp thất nghiệp:
60% mức bình quân tiền lương, tiền công của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.
2/ Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp:
§   3 tháng nếu đóng BHTN đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng
§   6 tháng nếu đóng BHTN đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng
§   9 tháng nếu đóng BHTN đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng
§   12 tháng nếu đóng BHTN đủ 144 tháng trở lên

3/ Quyền lợi khác:
§   Được hỗ trợ chi phí học nghề thời gian tối đa không quá 6   tháng.
§   Được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.
§   Được hưởng chế độ BHYT trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

4/ Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp:
§   Bị tạm giam
§   Không thông báo về kết quả tìm việc làm hàng tháng với Trung tâm giới thiệu việc làm
5/ Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:
§   Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;
§   Có việc làm (được nhận trợ cấp 1 lần cho số tháng còn lại);
§   Thực hiện nghĩa vụ quân sự (được nhận trợ cấp 1 lần cho số tháng còn lại);
§   Hưởng lương hưu;
§   Sau 2 lần từ chối nhận việc làm mà không có lý do chính đáng;
§   Không thông báo về việc tìm kiếm việc làm 3 tháng liên tục;
§   Ra nước ngoài định cư;
§   Chết;
§   Bị áp dụng xử lý hành chính tại các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù không được hưởng án treo.

III - THỦ TỤC HỒ SƠ:
Ø      Đơn đề nghị hưởng BHTN theo mẫu do Bộ LĐTB&XH quy định (được phát tại nơi đến đăng ký BHTN).
Ø      Bản sao hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật.
Ø      Sổ BHXH hoặc giấy xác nhận của đơn vị về người lao động đã đóng BHXH, BHYT và BHTN.
Ø      Người lao động bị thất nghiệp phải nộp đủ hồ sơ hưởng BHTN trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

Lưu ý: Người lao động thất nghiệp có nhu cầu chuyển tỉnh/TP trực thuộc trung ương khác để hưởng chế độ BHTN: Phải làm đơn đề nghị (theo mẫu) gửi nơi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp để được  giới thiệu về nơi cư trú để hưởng BHTN theo đề nghị của người lao động.


http://www.bhxhtphcm.gov.vn/Page.aspx?PageId=352

No comments:

Post a Comment