Monday, June 18, 2012

Lưu ý gì khi chọn công ty để không bị ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm?

Bạn nên thăm dò trước xem công ty mà bạn dự định vào làm việc đó có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ không, thông thường bảo hiểm xã hội cho công ty nợ gối đầu 1 tháng.
Lý do: Việc công ty thường xuyên trễ hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ ảnh hưởng đến việc chốt sổ cho nhân viên nghỉ việc => điều này ảnh hưởng đến khả năng bạn không được giải quyết bảo hiểm thất nghiệp (trừ trường hợp công ty hiểu được khó khăn này và điều chỉnh lại ngày nghỉ chính thức trên quyết định thôi việc vì đây là do tình hình tài chính của công ty gây ra).
Tệ hơn nữa đối với công ty nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc nhiều tháng không trả thì đúng là số đen cho nhân viên công ty đó, nhân viên sẽ không được chốt sổ bảo hiểm, điều này xem như bạn chẳng được gì!!!

Hãy cẩn thận!!!

No comments:

Post a Comment